Polityka prywatności

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności.

Polityka plików cookie

1. Ilekroć w treści niniejszego dokumentu wykorzystane zostało któreś ze wskazanych poniżej określeń należy im nadać znaczenia określone poniżej w pkt. a) – f):
a. Administrator – oznacza: spółkę działającą pod firmą PRG LINTER S.A.
b. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
c. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora lub przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
d. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.prg.linter.pl;
e. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
f. Użytkownik (Serwisu) – oznacza osobę, która uzyskała dostęp do danych Serwisu, nie działającą jako Administrator.

2. W wypadku gdy oprogramowanie Serwisu uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, Użytkownik musi zostać uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
c. Użytkownik, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 2 a) i b), musi wyrazić na to zgodę;

3. W ramach działalności PRG LINTER S.A. zastosowanie znajdują dwa typy „Cookies”:
a. „Cookies sesyjne”, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. „Cookies trwałe”, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Cookies stosowane w ramach działalności PRG LINTER S.A. są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies stosowane przez PRG LINTER S.A. pozwalają dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

5. PRG LINTER S.A. wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. cele statystyczne pozwalające zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu,
b. personalizacja Serwisu zgodnie z preferencjami oraz zachowaniami Użytkownika.

6. PRG LINTER S.A. dopuszcza wykorzystanie w przyszłości Cookies Zewnętrznych, w następujących celach:
a. tworzenie statystyk odwiedzin i wykorzystania Serwisu,
b. korzystanie z treści multimedialnych,
c. zamieszczanie treści dostarczanych przez reklamodawców.

7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Użytkownik może w szczególności każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

9. Ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików Cookies przez Użytkownika, może wpłynąć na ograniczenie lub wyłączenie dostępności niektórych funkcji dostępnych na stronie internetowej Serwisu.

10. Niniejsza Polityka wchodzi w życie w dniu 22 marca 2013 r.

PRG Linter S.A.

profesjonalna pomoc dla górnictwa

Sprawdź naszą ofertę
Bez nazwy-1 - PRG Linter S.A.

Pracuj w górnictwie

Sprawdź teraz
slide1 - PRG Linter S.A.