Dołącz do nas!

Zatrudnimy fachowców na stanowiska pracy pod ziemią.

Formularz rekrutacyjny

Wypełnij wszystkie pola poniżej i wyślij aplikację.

  Załącz swoje CV: Maksymalny rozmiar pliku 5mb. Dozwolone formaty: jpg, jpeg, pdf

  Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
  * Uprzejmie informujemy, że CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PRG LINTER S.A.. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą zamieszczoną poniżej są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Górniczej 5A, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403897, NIP: 5050083002, REGON: 060389250; na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”. CV kandydatów nie opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PRG Linter S.A. z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Górniczej 5A, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403897, NIP: 5050083002, REGON: 060389250; na potrzeby obecnego / przyszłych procesów rekrutacji nie będą rozpatrywane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. w procesie rekrutacji. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  wysyłając zgłoszenie
  • akceptuję politykę prywatności prglinter.pl
  • oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą rekrutacyjną PRG LINTER S.A.,
  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie adresu email w celu przedstawienia oferty.
  join_bg - PRG Linter S.A.

  Dołącz do nas!

  PRG Linter S.A. poszukuje chętnych do pracy

  Zatrudnimy fachowców na stanowiska pracy pod ziemią.

  Sprawdź wymagania, dowiedz się więcej o stanowisku oraz aplikuj. Chętnie się z Tobą spotkamy i omówimy warunki współpracy.

  aktualne oferty pracy